And& Festival in Leuven

2-5 Mei 2018

And& is een unieke summit & festival op het snijvlak van health, high-tech & creativiteit, gecureerd voor the curious.Gespreid over 4 dagen & nachten presenteert and& een weloverwogen, internationaal programma van meer dan 100 denkers, uitvinders, ondernemers en kunstenaars van diverse achtergronden. Ze verkennen en onderzoeken de impact van health, high-tech & creativiteit op de stad van morgen.

Op and& vind je inspirerende talks, vernieuwende muziekacts, een start-up & scale-up forum, een tech expedition en artistieke interventies in de publieke ruimte.

Tickets & info